hit counter code

Katsute Mahou Shoujo to Aku wa Tekitai shiteita.