hit counter code

One Room Hiatari Futsuu Tenshi-tsuki.